Vrata hrama se otvaraju onima

Koji iskreno traže

Koji pokazuju poštovanje ezoterijskim znanjima

Koji osjećaju ljubav prema svim ljudskim nastojanjima

Da shvate svijet oko sebe

I sebe kao dio tog svijeta