Leo · Scorpio · The Mystery

Neću skrivati namjeru

Doći ćeš, otići
Plakat ću kad te nema

Suze neću skrivati namjerno
Prednost ću dati igri i ushićenju

Neću skrivati namjerno
Neću skrivati namjeru

A namjera mi je pokazivati
Ljubav, sebe
Tebi

Da dobiješ priliku vidjeti sve moje snage
Moji strahovi će se povući,
Ostati skriveni

Za sada, dok te volim

Za sada, da te volim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s