Gemini · Pisces · Shadows and Light · The Mystery

Kraljica pretvaranja

Tvoja djevojka iz snova, savršena. U to sam se pretvorila, ja, kraljica pretvaranja.

Kraljica pretvaranja ljubavi u mržnju, i onda natrag.

Volim napraviti puni krug; ionako se za mene ništa ne prima – ni iskrena želja, ni ogorčenje.

Lijepo je biti izvan svega, djevojka koja živi samo u tuđim snovima.

Kad bih bar ja sebe sanjala.

Kad bih bar u snovima našla onu koja želim biti. Sama sam sebi nejasna.

Neka. Sanjat ću onog kojeg bih htjela da sanja mene, u njegovim snovima ću oživjeti.

Nema mi druge, nego da čekam, da me netko zaželi, da netko o meni počne sanjati.

Ali šteta što ljudi nemaju naviku sanjati lijepe snove. Možda sam ja osuđena na samoću, jer su ljudi navikli na noćne more.

Možda mi dojadi samoća, pa odustanem od ljubavi, i postanem ona koju možeš mrziti.

Od ljubavi do mržnje, pa nadam se natrag.

Nadam se.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s